Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866206433 hoặc 086 6206433 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi 2 lần trong tháng 12, nghi là xấu.

    086 620 6418086 620 6419086 620 6420086 620 6421086 620 6422086 620 6423086 620 6424086 620 6425086 620 6426086 620 6427086 620 6428086 620 6429086 620 6430086 620 6431086 620 6432086 620 6433086 620 6434086 620 6435086 620 6436086 620 6437086 620 6438086 620 6439086 620 6440086 620 6441086 620 6442086 620 6443086 620 6444086 620 6445086 620 6446086 620 6447

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866206433 / 086 6206433 / 086 620 6433 …

4371

Nếu ai bị Số điện thoại 0866206433 hoặc 086 6206433 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha