Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866206252 hoặc 086 6206252 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Hình như của elsa speak

    086 620 6237086 620 6238086 620 6239086 620 6240086 620 6241086 620 6242086 620 6243086 620 6244086 620 6245086 620 6246086 620 6247086 620 6248086 620 6249086 620 6250086 620 6251086 620 6252086 620 6253086 620 6254086 620 6255086 620 6256086 620 6257086 620 6258086 620 6259086 620 6260086 620 6261086 620 6262086 620 6263086 620 6264086 620 6265086 620 6266

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866206252 / 086 6206252 / 086 620 6252 …

4271

Nếu ai bị Số điện thoại 0866206252 hoặc 086 6206252 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha