Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0866206178 hoặc 086 6206178 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chắc là tư vấn bảo hiểm gì đó. Note cho anh em ai chưa biết, nghe mất thời gian!

    086 620 6163086 620 6164086 620 6165086 620 6166086 620 6167086 620 6168086 620 6169086 620 6170086 620 6171086 620 6172086 620 6173086 620 6174086 620 6175086 620 6176086 620 6177086 620 6178086 620 6179086 620 6180086 620 6181086 620 6182086 620 6183086 620 6184086 620 6185086 620 6186086 620 6187086 620 6188086 620 6189086 620 6190086 620 6191086 620 6192

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0866206178 / 086 6206178 / 086 620 6178 …

4398

Nếu ai bị Số điện thoại 0866206178 hoặc 086 6206178 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha