Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0839274588 hoặc 083 9274588 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhân viên gọi điện thoại hỏi có nhu cầu vay vốn mà nói chuyện mất dạy, bất lịch sự trong khi người ta không có nhu cầu vay.

    083 927 4573083 927 4574083 927 4575083 927 4576083 927 4577083 927 4578083 927 4579083 927 4580083 927 4581083 927 4582083 927 4583083 927 4584083 927 4585083 927 4586083 927 4587083 927 4588083 927 4589083 927 4590083 927 4591083 927 4592083 927 4593083 927 4594083 927 4595083 927 4596083 927 4597083 927 4598083 927 4599083 927 4600083 927 4601083 927 4602

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0839274588 / 083 9274588 / 083 927 4588 …

4069

Nếu ai bị Số điện thoại 0839274588 hoặc 083 9274588 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha