Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0814999914 hoặc 081 4999914 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Xin giá số 0814999914

    081 499 9899081 499 9900081 499 9901081 499 9902081 499 9903081 499 9904081 499 9905081 499 9906081 499 9907081 499 9908081 499 9909081 499 9910081 499 9911081 499 9912081 499 9913081 499 9914081 499 9915081 499 9916081 499 9917081 499 9918081 499 9919081 499 9920081 499 9921081 499 9922081 499 9923081 499 9924081 499 9925081 499 9926081 499 9927081 499 9928

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0814999914 / 081 4999914 / 081 499 9914 …

4355

Nếu ai bị Số điện thoại 0814999914 hoặc 081 4999914 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha