Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0796310671 hoặc 079 6310671 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số NV VPBank gọi mời mở thẻ tín dụng

    079 631 0656079 631 0657079 631 0658079 631 0659079 631 0660079 631 0661079 631 0662079 631 0663079 631 0664079 631 0665079 631 0666079 631 0667079 631 0668079 631 0669079 631 0670079 631 0671079 631 0672079 631 0673079 631 0674079 631 0675079 631 0676079 631 0677079 631 0678079 631 0679079 631 0680079 631 0681079 631 0682079 631 0683079 631 0684079 631 0685

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0796310671 / 079 6310671 / 079 631 0671 …

4614

Nếu ai bị Số điện thoại 0796310671 hoặc 079 6310671 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha