Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0794222911 hoặc 079 4222911 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mình thấy tư vấn tài chính

    079 422 2896079 422 2897079 422 2898079 422 2899079 422 2900079 422 2901079 422 2902079 422 2903079 422 2904079 422 2905079 422 2906079 422 2907079 422 2908079 422 2909079 422 2910079 422 2911079 422 2912079 422 2913079 422 2914079 422 2915079 422 2916079 422 2917079 422 2918079 422 2919079 422 2920079 422 2921079 422 2922079 422 2923079 422 2924079 422 2925

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0794222911 / 079 4222911 / 079 422 2911 …

4543

Nếu ai bị Số điện thoại 0794222911 hoặc 079 4222911 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha