Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0793737487 hoặc 079 3737487 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Điện thoại lừa đảo

    079 373 7472079 373 7473079 373 7474079 373 7475079 373 7476079 373 7477079 373 7478079 373 7479079 373 7480079 373 7481079 373 7482079 373 7483079 373 7484079 373 7485079 373 7486079 373 7487079 373 7488079 373 7489079 373 7490079 373 7491079 373 7492079 373 7493079 373 7494079 373 7495079 373 7496079 373 7497079 373 7498079 373 7499079 373 7500079 373 7501

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0793737487 / 079 3737487 / 079 373 7487 …

4498

Nếu ai bị Số điện thoại 0793737487 hoặc 079 3737487 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha