Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0703246178 hoặc 070 3246178 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nói chuyện khiếm nhã chửi tục

    070 324 6163070 324 6164070 324 6165070 324 6166070 324 6167070 324 6168070 324 6169070 324 6170070 324 6171070 324 6172070 324 6173070 324 6174070 324 6175070 324 6176070 324 6177070 324 6178070 324 6179070 324 6180070 324 6181070 324 6182070 324 6183070 324 6184070 324 6185070 324 6186070 324 6187070 324 6188070 324 6189070 324 6190070 324 6191070 324 6192

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0703246178 / 070 3246178 / 070 324 6178 …

4586

Nếu ai bị Số điện thoại 0703246178 hoặc 070 3246178 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha