Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0562707571 hoặc 056 2707571 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số xấu

    056 270 7556056 270 7557056 270 7558056 270 7559056 270 7560056 270 7561056 270 7562056 270 7563056 270 7564056 270 7565056 270 7566056 270 7567056 270 7568056 270 7569056 270 7570056 270 7571056 270 7572056 270 7573056 270 7574056 270 7575056 270 7576056 270 7577056 270 7578056 270 7579056 270 7580056 270 7581056 270 7582056 270 7583056 270 7584056 270 7585

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0562707571 / 056 2707571 / 056 270 7571 …

4340

Nếu ai bị Số điện thoại 0562707571 hoặc 056 2707571 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha