Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0553843685 hoặc 055 3843685 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 2 lần
حنين
ح 0553843685
ح 0553843685

    055 384 3670055 384 3671055 384 3672055 384 3673055 384 3674055 384 3675055 384 3676055 384 3677055 384 3678055 384 3679055 384 3680055 384 3681055 384 3682055 384 3683055 384 3684055 384 3685055 384 3686055 384 3687055 384 3688055 384 3689055 384 3690055 384 3691055 384 3692055 384 3693055 384 3694055 384 3695055 384 3696055 384 3697055 384 3698055 384 3699

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0553843685 / 055 3843685 / 055 384 3685 …

4472

Nếu ai bị Số điện thoại 0553843685 hoặc 055 3843685 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha