Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0388985111 hoặc 038 8985111 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    038 898 5096038 898 5097038 898 5098038 898 5099038 898 5100038 898 5101038 898 5102038 898 5103038 898 5104038 898 5105038 898 5106038 898 5107038 898 5108038 898 5109038 898 5110038 898 5111038 898 5112038 898 5113038 898 5114038 898 5115038 898 5116038 898 5117038 898 5118038 898 5119038 898 5120038 898 5121038 898 5122038 898 5123038 898 5124038 898 5125

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0388985111 / 038 8985111 / 038 898 5111 …

4248

Nếu ai bị Số điện thoại 0388985111 hoặc 038 8985111 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha