Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0388937855 hoặc 038 8937855 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy chắc qcao gì r mới sáng ra

    038 893 7840038 893 7841038 893 7842038 893 7843038 893 7844038 893 7845038 893 7846038 893 7847038 893 7848038 893 7849038 893 7850038 893 7851038 893 7852038 893 7853038 893 7854038 893 7855038 893 7856038 893 7857038 893 7858038 893 7859038 893 7860038 893 7861038 893 7862038 893 7863038 893 7864038 893 7865038 893 7866038 893 7867038 893 7868038 893 7869

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0388937855 / 038 8937855 / 038 893 7855 …

4329

Nếu ai bị Số điện thoại 0388937855 hoặc 038 8937855 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha