Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0388190982 hoặc 038 8190982 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số của tui :v xài lâu r mà

    038 819 0967038 819 0968038 819 0969038 819 0970038 819 0971038 819 0972038 819 0973038 819 0974038 819 0975038 819 0976038 819 0977038 819 0978038 819 0979038 819 0980038 819 0981038 819 0982038 819 0983038 819 0984038 819 0985038 819 0986038 819 0987038 819 0988038 819 0989038 819 0990038 819 0991038 819 0992038 819 0993038 819 0994038 819 0995038 819 0996

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0388190982 / 038 8190982 / 038 819 0982 …

4435

Nếu ai bị Số điện thoại 0388190982 hoặc 038 8190982 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha