Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0359364288 hoặc 035 9364288 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Spam linh tinh

    035 936 4273035 936 4274035 936 4275035 936 4276035 936 4277035 936 4278035 936 4279035 936 4280035 936 4281035 936 4282035 936 4283035 936 4284035 936 4285035 936 4286035 936 4287035 936 4288035 936 4289035 936 4290035 936 4291035 936 4292035 936 4293035 936 4294035 936 4295035 936 4296035 936 4297035 936 4298035 936 4299035 936 4300035 936 4301035 936 4302

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0359364288 / 035 9364288 / 035 936 4288 …

4536

Nếu ai bị Số điện thoại 0359364288 hoặc 035 9364288 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha