Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0357444581 hoặc 035 7444581 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Số dt chăm sóc khách hàng

    035 744 4566035 744 4567035 744 4568035 744 4569035 744 4570035 744 4571035 744 4572035 744 4573035 744 4574035 744 4575035 744 4576035 744 4577035 744 4578035 744 4579035 744 4580035 744 4581035 744 4582035 744 4583035 744 4584035 744 4585035 744 4586035 744 4587035 744 4588035 744 4589035 744 4590035 744 4591035 744 4592035 744 4593035 744 4594035 744 4595

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0357444581 / 035 7444581 / 035 744 4581 …

4265

Nếu ai bị Số điện thoại 0357444581 hoặc 035 7444581 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha