Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0354472802 hoặc 035 4472802 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
ăn chặn con sinh viên 100k
GIẢ BÀ BẦU, ĐI LỪA ĐẢO TIỀN NGTA LÀ KHÔNG TRẢ!!!! MNG TRÁNH XA NÓ RA
GIẢ BÀ BẦU, ĐI LỪA ĐẢO TIỀN NGTA LÀ KHÔNG TRẢ!!!! MNG TRÁNH XA NÓ RA

    035 447 2787035 447 2788035 447 2789035 447 2790035 447 2791035 447 2792035 447 2793035 447 2794035 447 2795035 447 2796035 447 2797035 447 2798035 447 2799035 447 2800035 447 2801035 447 2802035 447 2803035 447 2804035 447 2805035 447 2806035 447 2807035 447 2808035 447 2809035 447 2810035 447 2811035 447 2812035 447 2813035 447 2814035 447 2815035 447 2816

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0354472802 / 035 4472802 / 035 447 2802 …

4544

Nếu ai bị Số điện thoại 0354472802 hoặc 035 4472802 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha