Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0352001866 hoặc 035 2001866 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
good

    035 200 1851035 200 1852035 200 1853035 200 1854035 200 1855035 200 1856035 200 1857035 200 1858035 200 1859035 200 1860035 200 1861035 200 1862035 200 1863035 200 1864035 200 1865035 200 1866035 200 1867035 200 1868035 200 1869035 200 1870035 200 1871035 200 1872035 200 1873035 200 1874035 200 1875035 200 1876035 200 1877035 200 1878035 200 1879035 200 1880

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0352001866 / 035 2001866 / 035 200 1866 …

4415

Nếu ai bị Số điện thoại 0352001866 hoặc 035 2001866 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha