Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0349194529 hoặc 034 9194529 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Môi giới bất động sản Hà Nôị có tâm

    034 919 4514034 919 4515034 919 4516034 919 4517034 919 4518034 919 4519034 919 4520034 919 4521034 919 4522034 919 4523034 919 4524034 919 4525034 919 4526034 919 4527034 919 4528034 919 4529034 919 4530034 919 4531034 919 4532034 919 4533034 919 4534034 919 4535034 919 4536034 919 4537034 919 4538034 919 4539034 919 4540034 919 4541034 919 4542034 919 4543

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0349194529 / 034 9194529 / 034 919 4529 …

4163

Nếu ai bị Số điện thoại 0349194529 hoặc 034 9194529 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha