Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0346392034 hoặc 034 6392034 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số của bọn chó thụt đui. Dùng hình ảnh cá nhân người khác để xúc phạm nhân phẩm. Gọi hỏi địa chỉ thì thụt đui

    034 639 2019034 639 2020034 639 2021034 639 2022034 639 2023034 639 2024034 639 2025034 639 2026034 639 2027034 639 2028034 639 2029034 639 2030034 639 2031034 639 2032034 639 2033034 639 2034034 639 2035034 639 2036034 639 2037034 639 2038034 639 2039034 639 2040034 639 2041034 639 2042034 639 2043034 639 2044034 639 2045034 639 2046034 639 2047034 639 2048

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0346392034 / 034 6392034 / 034 639 2034 …

4394

Nếu ai bị Số điện thoại 0346392034 hoặc 034 6392034 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha