Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0345513718 hoặc 034 5513718 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Sđt lừa đảo tiền

    034 551 3703034 551 3704034 551 3705034 551 3706034 551 3707034 551 3708034 551 3709034 551 3710034 551 3711034 551 3712034 551 3713034 551 3714034 551 3715034 551 3716034 551 3717034 551 3718034 551 3719034 551 3720034 551 3721034 551 3722034 551 3723034 551 3724034 551 3725034 551 3726034 551 3727034 551 3728034 551 3729034 551 3730034 551 3731034 551 3732

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0345513718 / 034 5513718 / 034 551 3718 …

4547

Nếu ai bị Số điện thoại 0345513718 hoặc 034 5513718 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha