Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0342967052 hoặc 034 2967052 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Khủng bố điện thoại

    034 296 7037034 296 7038034 296 7039034 296 7040034 296 7041034 296 7042034 296 7043034 296 7044034 296 7045034 296 7046034 296 7047034 296 7048034 296 7049034 296 7050034 296 7051034 296 7052034 296 7053034 296 7054034 296 7055034 296 7056034 296 7057034 296 7058034 296 7059034 296 7060034 296 7061034 296 7062034 296 7063034 296 7064034 296 7065034 296 7066

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0342967052 / 034 2967052 / 034 296 7052 …

4283

Nếu ai bị Số điện thoại 0342967052 hoặc 034 2967052 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha