Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0334555072 hoặc 033 4555072 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    033 455 5057033 455 5058033 455 5059033 455 5060033 455 5061033 455 5062033 455 5063033 455 5064033 455 5065033 455 5066033 455 5067033 455 5068033 455 5069033 455 5070033 455 5071033 455 5072033 455 5073033 455 5074033 455 5075033 455 5076033 455 5077033 455 5078033 455 5079033 455 5080033 455 5081033 455 5082033 455 5083033 455 5084033 455 5085033 455 5086

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0334555072 / 033 4555072 / 033 455 5072 …

4187

Nếu ai bị Số điện thoại 0334555072 hoặc 033 4555072 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha