Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0329703188 hoặc 032 9703188 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Có dấu hiệu lừa đảo
Gọi điện moi thông tin cá nhân về tài khoản
Gọi điện moi thông tin cá nhân về tài khoản

    032 970 3173032 970 3174032 970 3175032 970 3176032 970 3177032 970 3178032 970 3179032 970 3180032 970 3181032 970 3182032 970 3183032 970 3184032 970 3185032 970 3186032 970 3187032 970 3188032 970 3189032 970 3190032 970 3191032 970 3192032 970 3193032 970 3194032 970 3195032 970 3196032 970 3197032 970 3198032 970 3199032 970 3200032 970 3201032 970 3202

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0329703188 / 032 9703188 / 032 970 3188 …

4436

Nếu ai bị Số điện thoại 0329703188 hoặc 032 9703188 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha