Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0328990391 hoặc 032 8990391 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Shipper Shopee thôi các bạn

    032 899 0376032 899 0377032 899 0378032 899 0379032 899 0380032 899 0381032 899 0382032 899 0383032 899 0384032 899 0385032 899 0386032 899 0387032 899 0388032 899 0389032 899 0390032 899 0391032 899 0392032 899 0393032 899 0394032 899 0395032 899 0396032 899 0397032 899 0398032 899 0399032 899 0400032 899 0401032 899 0402032 899 0403032 899 0404032 899 0405

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0328990391 / 032 8990391 / 032 899 0391 …

4364

Nếu ai bị Số điện thoại 0328990391 hoặc 032 8990391 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha