Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999997892 hoặc 029 99997892 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    029 999 97877029 999 97878029 999 97879029 999 97880029 999 97881029 999 97882029 999 97883029 999 97884029 999 97885029 999 97886029 999 97887029 999 97888029 999 97889029 999 97890029 999 97891029 999 97892029 999 97893029 999 97894029 999 97895029 999 97896029 999 97897029 999 97898029 999 97899029 999 97900029 999 97901029 999 97902029 999 97903029 999 97904029 999 97905029 999 97906

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999997892 / 029 99997892 / 029 999 97892 …

4253

Nếu ai bị Số điện thoại 02999997892 hoặc 029 99997892 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha