Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999997881 hoặc 029 99997881 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 999 97866029 999 97867029 999 97868029 999 97869029 999 97870029 999 97871029 999 97872029 999 97873029 999 97874029 999 97875029 999 97876029 999 97877029 999 97878029 999 97879029 999 97880029 999 97881029 999 97882029 999 97883029 999 97884029 999 97885029 999 97886029 999 97887029 999 97888029 999 97889029 999 97890029 999 97891029 999 97892029 999 97893029 999 97894029 999 97895

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999997881 / 029 99997881 / 029 999 97881 …

4562

Nếu ai bị Số điện thoại 02999997881 hoặc 029 99997881 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha