Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999996260 hoặc 029 99996260 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy hoài luôn làm phiền
nhá máy làm phiền
nhá máy làm phiền

    029 999 96245029 999 96246029 999 96247029 999 96248029 999 96249029 999 96250029 999 96251029 999 96252029 999 96253029 999 96254029 999 96255029 999 96256029 999 96257029 999 96258029 999 96259029 999 96260029 999 96261029 999 96262029 999 96263029 999 96264029 999 96265029 999 96266029 999 96267029 999 96268029 999 96269029 999 96270029 999 96271029 999 96272029 999 96273029 999 96274

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999996260 / 029 99996260 / 029 999 96260 …

4620

Nếu ai bị Số điện thoại 02999996260 hoặc 029 99996260 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha