Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02999991197 hoặc 029 99991197 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo
Lừa đảo
Lừa đảo

    029 999 91182029 999 91183029 999 91184029 999 91185029 999 91186029 999 91187029 999 91188029 999 91189029 999 91190029 999 91191029 999 91192029 999 91193029 999 91194029 999 91195029 999 91196029 999 91197029 999 91198029 999 91199029 999 91200029 999 91201029 999 91202029 999 91203029 999 91204029 999 91205029 999 91206029 999 91207029 999 91208029 999 91209029 999 91210029 999 91211

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02999991197 / 029 99991197 / 029 999 91197 …

4299

Nếu ai bị Số điện thoại 02999991197 hoặc 029 99991197 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha