Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02998888570 hoặc 029 98888570 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    029 988 88555029 988 88556029 988 88557029 988 88558029 988 88559029 988 88560029 988 88561029 988 88562029 988 88563029 988 88564029 988 88565029 988 88566029 988 88567029 988 88568029 988 88569029 988 88570029 988 88571029 988 88572029 988 88573029 988 88574029 988 88575029 988 88576029 988 88577029 988 88578029 988 88579029 988 88580029 988 88581029 988 88582029 988 88583029 988 88584

Từ khóa chờ duyệt khác

    093 551 1616096 447 5916022 379 263053098 609 6180098 717 9873096 705 5293097 912 6614028 567 805089 919 6728081 872 3148094 708 6833098 758 8377076 462 6112090 0.2 99039 798 5429098 507 5389388 000 7024 999 84092

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02998888570 / 029 98888570 / 029 988 88570 …

4188

Nếu ai bị Số điện thoại 02998888570 hoặc 029 98888570 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha