Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979997470 hoặc 029 79997470 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 799 97455029 799 97456029 799 97457029 799 97458029 799 97459029 799 97460029 799 97461029 799 97462029 799 97463029 799 97464029 799 97465029 799 97466029 799 97467029 799 97468029 799 97469029 799 97470029 799 97471029 799 97472029 799 97473029 799 97474029 799 97475029 799 97476029 799 97477029 799 97478029 799 97479029 799 97480029 799 97481029 799 97482029 799 97483029 799 97484

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979997470 / 029 79997470 / 029 799 97470 …

4095

Nếu ai bị Số điện thoại 02979997470 hoặc 029 79997470 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha