Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979996587 hoặc 029 79996587 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 799 96572029 799 96573029 799 96574029 799 96575029 799 96576029 799 96577029 799 96578029 799 96579029 799 96580029 799 96581029 799 96582029 799 96583029 799 96584029 799 96585029 799 96586029 799 96587029 799 96588029 799 96589029 799 96590029 799 96591029 799 96592029 799 96593029 799 96594029 799 96595029 799 96596029 799 96597029 799 96598029 799 96599029 799 96600029 799 96601

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979996587 / 029 79996587 / 029 799 96587 …

4213

Nếu ai bị Số điện thoại 02979996587 hoặc 029 79996587 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha