Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979995948 hoặc 029 79995948 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    029 799 95933029 799 95934029 799 95935029 799 95936029 799 95937029 799 95938029 799 95939029 799 95940029 799 95941029 799 95942029 799 95943029 799 95944029 799 95945029 799 95946029 799 95947029 799 95948029 799 95949029 799 95950029 799 95951029 799 95952029 799 95953029 799 95954029 799 95955029 799 95956029 799 95957029 799 95958029 799 95959029 799 95960029 799 95961029 799 95962

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979995948 / 029 79995948 / 029 799 95948 …

4385

Nếu ai bị Số điện thoại 02979995948 hoặc 029 79995948 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha