Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02979994882 hoặc 029 79994882 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo.
Số này lừa đảo bên tránh gọi lại
Số này lừa đảo bên tránh gọi lại

    029 799 94867029 799 94868029 799 94869029 799 94870029 799 94871029 799 94872029 799 94873029 799 94874029 799 94875029 799 94876029 799 94877029 799 94878029 799 94879029 799 94880029 799 94881029 799 94882029 799 94883029 799 94884029 799 94885029 799 94886029 799 94887029 799 94888029 799 94889029 799 94890029 799 94891029 799 94892029 799 94893029 799 94894029 799 94895029 799 94896

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02979994882 / 029 79994882 / 029 799 94882 …

4147

Nếu ai bị Số điện thoại 02979994882 hoặc 029 79994882 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha