Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969996614 hoặc 029 69996614 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    029 699 96599029 699 96600029 699 96601029 699 96602029 699 96603029 699 96604029 699 96605029 699 96606029 699 96607029 699 96608029 699 96609029 699 96610029 699 96611029 699 96612029 699 96613029 699 96614029 699 96615029 699 96616029 699 96617029 699 96618029 699 96619029 699 96620029 699 96621029 699 96622029 699 96623029 699 96624029 699 96625029 699 96626029 699 96627029 699 96628

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969996614 / 029 69996614 / 029 699 96614 …

4514

Nếu ai bị Số điện thoại 02969996614 hoặc 029 69996614 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha