Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969995439 hoặc 029 69995439 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, lừa đảo
Lừa đảo
Lừa đảo

    029 699 95424029 699 95425029 699 95426029 699 95427029 699 95428029 699 95429029 699 95430029 699 95431029 699 95432029 699 95433029 699 95434029 699 95435029 699 95436029 699 95437029 699 95438029 699 95439029 699 95440029 699 95441029 699 95442029 699 95443029 699 95444029 699 95445029 699 95446029 699 95447029 699 95448029 699 95449029 699 95450029 699 95451029 699 95452029 699 95453

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969995439 / 029 69995439 / 029 699 95439 …

4215

Nếu ai bị Số điện thoại 02969995439 hoặc 029 69995439 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha