Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02969992396 hoặc 029 69992396 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lâu lâu lại nhá máy

    029 699 92381029 699 92382029 699 92383029 699 92384029 699 92385029 699 92386029 699 92387029 699 92388029 699 92389029 699 92390029 699 92391029 699 92392029 699 92393029 699 92394029 699 92395029 699 92396029 699 92397029 699 92398029 699 92399029 699 92400029 699 92401029 699 92402029 699 92403029 699 92404029 699 92405029 699 92406029 699 92407029 699 92408029 699 92409029 699 92410

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02969992396 / 029 69992396 / 029 699 92396 …

4045

Nếu ai bị Số điện thoại 02969992396 hoặc 029 69992396 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha