Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02968884230 hoặc 029 68884230 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy phá

    029 688 84215029 688 84216029 688 84217029 688 84218029 688 84219029 688 84220029 688 84221029 688 84222029 688 84223029 688 84224029 688 84225029 688 84226029 688 84227029 688 84228029 688 84229029 688 84230029 688 84231029 688 84232029 688 84233029 688 84234029 688 84235029 688 84236029 688 84237029 688 84238029 688 84239029 688 84240029 688 84241029 688 84242029 688 84243029 688 84244

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02968884230 / 029 68884230 / 029 688 84230 …

4126

Nếu ai bị Số điện thoại 02968884230 hoặc 029 68884230 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha