Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02968880592 hoặc 029 68880592 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 688 80577029 688 80578029 688 80579029 688 80580029 688 80581029 688 80582029 688 80583029 688 80584029 688 80585029 688 80586029 688 80587029 688 80588029 688 80589029 688 80590029 688 80591029 688 80592029 688 80593029 688 80594029 688 80595029 688 80596029 688 80597029 688 80598029 688 80599029 688 80600029 688 80601029 688 80602029 688 80603029 688 80604029 688 80605029 688 80606

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02968880592 / 029 68880592 / 029 688 80592 …

4379

Nếu ai bị Số điện thoại 02968880592 hoặc 029 68880592 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha