Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02939994332 hoặc 029 39994332 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy câu cước, đừng gọi lại

    029 399 94317029 399 94318029 399 94319029 399 94320029 399 94321029 399 94322029 399 94323029 399 94324029 399 94325029 399 94326029 399 94327029 399 94328029 399 94329029 399 94330029 399 94331029 399 94332029 399 94333029 399 94334029 399 94335029 399 94336029 399 94337029 399 94338029 399 94339029 399 94340029 399 94341029 399 94342029 399 94343029 399 94344029 399 94345029 399 94346

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02939994332 / 029 39994332 / 029 399 94332 …

4085

Nếu ai bị Số điện thoại 02939994332 hoặc 029 39994332 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha