Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929997110 hoặc 029 29997110 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Đừng có nhá máy bố bọn sv
XÚC VẬT, LỪA ĐẢO
XÚC VẬT, LỪA ĐẢO

    029 299 97095029 299 97096029 299 97097029 299 97098029 299 97099029 299 97100029 299 97101029 299 97102029 299 97103029 299 97104029 299 97105029 299 97106029 299 97107029 299 97108029 299 97109029 299 97110029 299 97111029 299 97112029 299 97113029 299 97114029 299 97115029 299 97116029 299 97117029 299 97118029 299 97119029 299 97120029 299 97121029 299 97122029 299 97123029 299 97124

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929997110 / 029 29997110 / 029 299 97110 …

4146

Nếu ai bị Số điện thoại 02929997110 hoặc 029 29997110 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha