Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929993760 hoặc 029 29993760 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 299 93745029 299 93746029 299 93747029 299 93748029 299 93749029 299 93750029 299 93751029 299 93752029 299 93753029 299 93754029 299 93755029 299 93756029 299 93757029 299 93758029 299 93759029 299 93760029 299 93761029 299 93762029 299 93763029 299 93764029 299 93765029 299 93766029 299 93767029 299 93768029 299 93769029 299 93770029 299 93771029 299 93772029 299 93773029 299 93774

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929993760 / 029 29993760 / 029 299 93760 …

4305

Nếu ai bị Số điện thoại 02929993760 hoặc 029 29993760 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha