Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929993544 hoặc 029 29993544 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 299 93529029 299 93530029 299 93531029 299 93532029 299 93533029 299 93534029 299 93535029 299 93536029 299 93537029 299 93538029 299 93539029 299 93540029 299 93541029 299 93542029 299 93543029 299 93544029 299 93545029 299 93546029 299 93547029 299 93548029 299 93549029 299 93550029 299 93551029 299 93552029 299 93553029 299 93554029 299 93555029 299 93556029 299 93557029 299 93558

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929993544 / 029 29993544 / 029 299 93544 …

4362

Nếu ai bị Số điện thoại 02929993544 hoặc 029 29993544 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha