Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929993329 hoặc 029 29993329 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy làm mất việc của tôi.

    029 299 93314029 299 93315029 299 93316029 299 93317029 299 93318029 299 93319029 299 93320029 299 93321029 299 93322029 299 93323029 299 93324029 299 93325029 299 93326029 299 93327029 299 93328029 299 93329029 299 93330029 299 93331029 299 93332029 299 93333029 299 93334029 299 93335029 299 93336029 299 93337029 299 93338029 299 93339029 299 93340029 299 93341029 299 93342029 299 93343

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929993329 / 029 29993329 / 029 299 93329 …

4470

Nếu ai bị Số điện thoại 02929993329 hoặc 029 29993329 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha