Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929992640 hoặc 029 29992640 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 299 92625029 299 92626029 299 92627029 299 92628029 299 92629029 299 92630029 299 92631029 299 92632029 299 92633029 299 92634029 299 92635029 299 92636029 299 92637029 299 92638029 299 92639029 299 92640029 299 92641029 299 92642029 299 92643029 299 92644029 299 92645029 299 92646029 299 92647029 299 92648029 299 92649029 299 92650029 299 92651029 299 92652029 299 92653029 299 92654

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929992640 / 029 29992640 / 029 299 92640 …

4185

Nếu ai bị Số điện thoại 02929992640 hoặc 029 29992640 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha