Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02929992255 hoặc 029 29992255 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 299 92240029 299 92241029 299 92242029 299 92243029 299 92244029 299 92245029 299 92246029 299 92247029 299 92248029 299 92249029 299 92250029 299 92251029 299 92252029 299 92253029 299 92254029 299 92255029 299 92256029 299 92257029 299 92258029 299 92259029 299 92260029 299 92261029 299 92262029 299 92263029 299 92264029 299 92265029 299 92266029 299 92267029 299 92268029 299 92269

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02929992255 / 029 29992255 / 029 299 92255 …

4305

Nếu ai bị Số điện thoại 02929992255 hoặc 029 29992255 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha