Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02928882046 hoặc 029 28882046 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    029 288 82031029 288 82032029 288 82033029 288 82034029 288 82035029 288 82036029 288 82037029 288 82038029 288 82039029 288 82040029 288 82041029 288 82042029 288 82043029 288 82044029 288 82045029 288 82046029 288 82047029 288 82048029 288 82049029 288 82050029 288 82051029 288 82052029 288 82053029 288 82054029 288 82055029 288 82056029 288 82057029 288 82058029 288 82059029 288 82060

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02928882046 / 029 28882046 / 029 288 82046 …

4151

Nếu ai bị Số điện thoại 02928882046 hoặc 029 28882046 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha