Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02928881092 hoặc 029 28881092 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá cái địt cụ mày!

    029 288 81077029 288 81078029 288 81079029 288 81080029 288 81081029 288 81082029 288 81083029 288 81084029 288 81085029 288 81086029 288 81087029 288 81088029 288 81089029 288 81090029 288 81091029 288 81092029 288 81093029 288 81094029 288 81095029 288 81096029 288 81097029 288 81098029 288 81099029 288 81100029 288 81101029 288 81102029 288 81103029 288 81104029 288 81105029 288 81106

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02928881092 / 029 28881092 / 029 288 81092 …

4521

Nếu ai bị Số điện thoại 02928881092 hoặc 029 28881092 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha