Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02919994803 hoặc 029 19994803 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nha may

    029 199 94788029 199 94789029 199 94790029 199 94791029 199 94792029 199 94793029 199 94794029 199 94795029 199 94796029 199 94797029 199 94798029 199 94799029 199 94800029 199 94801029 199 94802029 199 94803029 199 94804029 199 94805029 199 94806029 199 94807029 199 94808029 199 94809029 199 94810029 199 94811029 199 94812029 199 94813029 199 94814029 199 94815029 199 94816029 199 94817

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02919994803 / 029 19994803 / 029 199 94803 …

4251

Nếu ai bị Số điện thoại 02919994803 hoặc 029 19994803 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha