Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0289999115 hoặc 028 9999115 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo, lừa đảo

    028 999 9100028 999 9101028 999 9102028 999 9103028 999 9104028 999 9105028 999 9106028 999 9107028 999 9108028 999 9109028 999 9110028 999 9111028 999 9112028 999 9113028 999 9114028 999 9115028 999 9116028 999 9117028 999 9118028 999 9119028 999 9120028 999 9121028 999 9122028 999 9123028 999 9124028 999 9125028 999 9126028 999 9127028 999 9128028 999 9129

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0289999115 / 028 9999115 / 028 999 9115 …

4590

Nếu ai bị Số điện thoại 0289999115 hoặc 028 9999115 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha

Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0289999115 hoặc 028 9999115 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo, lừa đảo

    028 999 9100028 999 9101028 999 9102028 999 9103028 999 9104028 999 9105028 999 9106028 999 9107028 999 9108028 999 9109028 999 9110028 999 9111028 999 9112028 999 9113028 999 9114028 999 9115028 999 9116028 999 9117028 999 9118028 999 9119028 999 9120028 999 9121028 999 9122028 999 9123028 999 9124028 999 9125028 999 9126028 999 9127028 999 9128028 999 9129

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0289999115 / 028 9999115 / 028 999 9115 …

4590

Nếu ai bị Số điện thoại 0289999115 hoặc 028 9999115 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha